Social

Danh sách các Mạng xã hội và PageRank

Danh sách các trang mạng xã hội đi backlink cho các bạn SEO

Các trang mạng xã hội Pagerank 9-5

1. Slashdot - PR9 – 188,000 links
2. Digg - PR8 – 3,470,000 links
3. del.icio.us - PR8 – 1,540,000 links
4. Reddit - PR8 – 1,040,000 links
5. Technorati - PR8 – 760,000 links
6. Stumbleupon - PR8 – 725,000 links
7. Blinklist - PR7 – 1,620,000 links
8. Furl - PR7 – 1,210,000 links
9. Propeller - PR7 – 322,000 links
10. Rojo - PR7 – 6060 links
11. de.lirio.us - PR7 – 3770 links
12. Folkd - PR7 – 410 links
13. Netvouz - PR6 – 912,000
14. Mister-Wong - PR6 – 898,000 links
15. Simpy - PR6 – 867,000 links
16. Bibsonomy - PR6 – 469,000 links
17. Kinja - PR6 – 438,000 links
18. Backflip - PR6 – 227,000 links
19. Clipmarks - PR6 – 121,000 links
20. Rawsugar - PR6 – 50,300 links
21. Searchles - PR6 – 32,000 links
22. Searchallinone - PR6 – 18,800 links
23. Tailrank - PR6 – 10,900 links
24. Linkagogo - PR6 – 6790 links
25. Web2List - PR6 – 4780 links
26. Spurl - PR6 – 38 links
27. Faves - PR5 – 1,280,000 links
28. Megite - PR5 – 753,000 links
29. Clipclip - PR5 – 323,000 links
30. StartAid - PR5 – 637,000
31. Linkroll - PR5 – 147,000 links
32. Sk*rt - PR5 – 104,000 links
33. Listible - PR5 – 60,400 links
34. Feedmarker - PR5 – 58,800 links
35. Markaboo - PR5 – 48,400 links
36. Bringr - PR5 – 16,500 links
37. Gabbr - PR5 – 5000 links
38. Mybookmarks - PR5 – 916 links
39. Buddymarks - PR5 – 907 links
40. Tallstreet - PR5 – 408 links
41. Mylinkvault - PR5 – 71 links

Danh sách các mạng xã hội với PageRank 4-1

42. Ma.gnolia - PR4 – 818,000 links
43. Web2Announcer - PR4 – 305,000 links
44. Diigo - PR4 – 276,000 links
45. Plugim - PR4 – 120,000 links
46. Lifelogger - PR4 – 86,700 links
47. Dropjack - PR4 – 65,000 links
48. Indiasphere.Net - PR4 – 45,900 links
49. Otavo - PR4 – 35,000 links
50. Butterflyproject.nl - PR4 – 34,500 links
51. Lookmarks - PR4 – 32,700 links
52. Myvmarks - PR4 – 28,200 links
53. Blurpalicious - PR4 – 25,300 links
54. Cloudytags - PR4 – 24,100 links
55. Mysitevote - PR4 – 20,000 links
56. A1-Webmarks - PR4 – 15,200 links
57. Philoi - PR4 – 12,400 links
58. Oyax - PR4 – 12,000 links
59. Gravee - PR4 – 9940 links
60. Votelists - PR4 – 6150 links
61. Gd-Sites - PR4 – 5840 links
62. Contentpop - PR4 – 5490 links
63. Gaddiposh - PR4 – 3130 links
64. Urlex.Info - PR4 – 654 links
65. Connectedy - PR4 – 636 links
66. Connectedy - PR4 – 568 links
67. Unalog - PR4 – 162 links
68. Bookmarktracker - PR5 – 314 links
69. Marktd - PR3 – 130,000 links
70. Getboo - PR3 – 96,500 links
71. Listerlister - PR3 – 19,100 links
72. Bookmarkplace - PR3 – 15,100 links
73. Jigg.In - PR3 – 9220 links
74. Stirrdup - PR3 – 9220 links
75. Chaamp - PR3 – 7770 links
76. Ez4U - PR3 – 6520 links
77. Socialogs - PR3 – 5200 links
78. Business-Planet - PR3 – 4740 links
79. Articlesnetwork - PR3 – 3670 links
80. Wirefan - PR3 – 3030 links
81. Fritterware - PR3 – 2970 links
82. Sitesays - PR3 – 1560 links
83. Bookmark4You - PR3 – 948 links
84. Crowdfound - PR3 – 782 links
85. Authorcontent - PR3 – 513 links
86. Info4It - PR2 – 91,100 links
87. Palbe - PR2 – 9300 links
88. Dealoid - PR2 – 9270 links
89. Barksbookmarks - PR2 – 7370 links
90. Articlesarchieve - PR2 – 5350 links
91. Article-Publishers - PR2 – 4380 links
92. Latestramblings - PR2 – 3180 links
93. Xlmark - PR2 – 2120 links
94. Ebizgo.Info - PR2 – 1150 links
95. Actualtopics - PR2 – 749 links
96. Projecthear - PR1 – 19,600 links
97. Wordsjournal - PR1 – 14,100 links

Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kinh nghiệm SEO

Đối tác WEB

CMS

Nuke, Wordpress, Drupal, Joomla, Symfony

Đối tác WEB

Report & Analytics

Ahrefs, Similar web, Keyword tool, Google

Đối tác WEB

UX, UI Designs

Photoshop, IIlustrator, Corel, Figma, Sketch

Đối tác WEB

e-Commerce

VnPay, NganLuong, BaoKim, Paypal

Đối tác WEB

WEB FRAMEWORK

HTML5/CSS3/JS, Jquery, Angular, React

Đối tác WEB

LANGUAGE - SERVER

PHP&Mysql, Apache, Ngix, Linux, Windows