Social

Tìm hiểu về Outbound link

Sử dụng Xenu Sleuth để tìm kiếm những site mà bạn link tới.

Xenu Sleuth là một công cụ miễn phí và rất hữu dụng giúp bạn crawl website. Bạn có thể download Xenu Sleuth ở đây: http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html

Nếu bạn link tới những website tốt và liên quan đến website của bạn SE sẽ đánh giá khá cao về website của bạn.

Phần mở rộng của file Xenu là .XEN . Sau khi crawl xong web site bạn có thể lưu nó trên desktop. File Xenu này có nhiều hữu dụng như :

 • Bạn có thể mở lại trong tương lai để phân tích SE
 • Lúc bạn dùng xenu sleuth để rao trong ngày hôm nay, thì sáu tháng sau bạn cũng có thể dùng Xenu để đo lại và so sánh với kết quả ngày hôm nay.
 • File Xen có thể giúp bạn không cần crawl lại với website có nhiều trang.

Không phải Xenu có thể crawl hết tất cả các trang của website.

Sau khi cài đặt xong Xenu, click File / Check URL.

Một số điều cần lưu ý :

 • Gõ vào tên Domain chính bắt đầu với http://, việc này nhằm đảm bảo rằng Xenu sẽ crawl website từ đầu xuống các cấp dưới.
 • Đừng check External link để bạn có thể phân biệt được những outbound link trong bảng báo cáo của Xenu.
 • Các phần khác để mặc định.

Sau đó vào phần Option / Preferences và thiết lập một số thông số như sau :

Parallel Threads: 30
Ask for password or certificate when needed: (Check vào cái này)
Treat Redirection as errors: No (Đừng check cái này)
Maximum Level: 999

Click OK

Đến bước này thì bạn hãy chờ để Xenu crawl website và đưa ra kết quả. Trong quá trình Xenu crawl đừng dừng nó lại để dữ liệu thu thập được chính xác. Sau khi crawl thành công thì nó sẽ hiện 100%. Ví dụ : 5028 of 5028 URLs.

Khi Xenu crawl xong nó sẽ hiện một popup hỏi bạn có muốn coi report không. Bạn nên chọn NO. Bạn nên “save as” lại thành một file .xen để tiện sử dụng sau này.

Bạn có thể thấy external link hay outbound link có màu đen khác với internal link có màu xanh.

Bước kế tiếp là mở report trên Microsoft Exel :

 • File / Export Page Map to Tab Separated File.
 • Gõ một tên file mà bạn muốn
 • Lưu lại với đuôi file là .txt

Mở file bạn vừa lưu bằng Exel. Rồi sử dụng filter của Exel để lọc kết quả.

 • Data / Filter / Auto Filter.
 • Ở cột C chọn “Skip external”

Sau đó copy lại những outbound link.

Nhưng chú ý không dùng những link như sau :

 • Bỏ qua những link có đuôi .js (đây là những link javascript)
 • Bỏ qua những link có phần mailto:
 • Bỏ qua những link bắt đầu bởi file://

Sau khi đã biết được các outbound link, chúng ta sẽ tiến hành lọc các link theo một số tiêu chí sau đây :

 • Không link tới những website không liên quan
 • Không link tới những website bị Google penalty
 • Link tới những website có nhiều độ tin tưởng và liên quan đến nội dung website của bạn.

Để an toàn hơn hết, bạn nên sử dụng thuộc tính “rel=nofollow” bên trong liên kết.

Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kinh nghiệm SEO

Đối tác WEB

CMS

Nuke, Wordpress, Drupal, Joomla, Symfony

Đối tác WEB

Report & Analytics

Ahrefs, Similar web, Keyword tool, Google

Đối tác WEB

UX, UI Designs

Photoshop, IIlustrator, Corel, Figma, Sketch

Đối tác WEB

e-Commerce

VnPay, NganLuong, BaoKim, Paypal

Đối tác WEB

WEB FRAMEWORK

HTML5/CSS3/JS, Jquery, Angular, React

Đối tác WEB

LANGUAGE - SERVER

PHP&Mysql, Apache, Ngix, Linux, Windows