Social

Thiết kế trọn gói website khách sạn

Khi thiết kế web cho khách sạn, hoặc web cho reosort cần chú ý là đối tượng xem web là những khách xa nhà, khách du lịch, các công ty tổ chức tour nên họ rất cần biết:

Lựa chọn cấu trúc mẫu theo ngành nghề

Đối tác WEB

CMS

Nuke, Wordpress, Drupal, Joomla, Symfony

Đối tác WEB

Report & Analytics

Ahrefs, Similar web, Keyword tool, Google

Đối tác WEB

UX, UI Designs

Photoshop, IIlustrator, Corel, Figma, Sketch

Đối tác WEB

e-Commerce

VnPay, NganLuong, BaoKim, Paypal

Đối tác WEB

WEB FRAMEWORK

HTML5/CSS3/JS, Jquery, Angular, React

Đối tác WEB

LANGUAGE - SERVER

PHP&Mysql, Apache, Ngix, Linux, Windows