Social

WEB HOSTING

Khởi đầu kinh doanh online dễ dàng
Đáp ứng mọi kỹ thuật cơ bản
Công nghệ NVMe siêu tốc độ

- Giảm ngay 25%. 
- Giảm 30% dịch vụ WebHost Backup. 
- Miễn phí chuyển dữ liệu từ nơi khác về (400.000/01 lần).

BẢNG GIÁ GÓI Phổ thông

12 tháng 24 tháng -10% 36 tháng -15%

Cơ bản

38.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
1.5 GB
Băng thông
20 GB
Địa chỉ Email
10
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
1
Addon Domain
1
SSL

Cơ bản ++

55.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
2GB
Băng thông
40 GB
Địa chỉ Email
20
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
2
Addon Domain
0
SSL

CÁ NHÂN

76.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
3 GB
Băng thông
70 GB
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
2
Addon Domain
1
SSL

CÁ NHÂN ++

93.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
4 GB
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
3
Addon Domain
1
SSL

KHỞI NGHIỆP

127.800 142.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
6 GB
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
6
Addon Domain
2
SSL

CHUYÊN NGHIỆP

230.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
10 GB
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
9
Addon Domain
3
SSL

DOANH NGHIỆP

409.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
20 GB
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
15
Addon Domain
6
SSL

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

483.000đ/tháng
Dung lượng (SSD NVME)
30 GB
Băng thông
Unlimited
Địa chỉ Email
Unlimited
Tài khoản FTP
Unlimited
Database
20
Addon Domain
8
SSL

✅Giá chưa gồm VAT

✅Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu : xem tại đây

✅Hỗ trợ phiên bản "Mysql Community Edition"

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Cơ bản Cơ bản ++ CÁ NHÂN CÁ NHÂN ++ KHỞI NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Dung lượng (SSD NVME) 1.5 GB 2GB 3 GB 4 GB 6 GB 10 GB 20 GB 30 GB
Băng thông 20 GB 40 GB 70 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Database 1 2 2 3 6 9 15 20
Park domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 1 0 1 1 2 3 6 8
Đa phiên bản PHP (PHP 5.x đến 8.0)
ASP/ASP.NET
SSL
File Usage 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Unlimited Không giới hạn
HTTP/3
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ BỔ SUNG

5G Bandwidth Extra

35.000/tháng

10G Bandwidth Extra

187.900/tháng

20G Bandwidth Extra

300.100/tháng

Restore data for Hosting

200.000/lần

Đối tác WEB

CMS

Nuke, Wordpress, Drupal, Joomla, Symfony

Đối tác WEB

Report & Analytics

Ahrefs, Similar web, Keyword tool, Google

Đối tác WEB

UX, UI Designs

Photoshop, IIlustrator, Corel, Figma, Sketch

Đối tác WEB

e-Commerce

VnPay, NganLuong, BaoKim, Paypal

Đối tác WEB

WEB FRAMEWORK

HTML5/CSS3/JS, Jquery, Angular, React

Đối tác WEB

LANGUAGE - SERVER

PHP&Mysql, Apache, Ngix, Linux, Windows